(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cơ quan bán đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Quản lý nhà thành phố Đà Lạt

Tài sản bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất tại địa chỉ nhà đất số 12 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, cụ thể:

-Vị trí địa điểm và hiện trạng nhà, đất:

Biển số: 12 đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt.

Hiện trạng nhà: Hư hỏng, không còn sử dụng được.

-Hiện trạng lô đất:

Diện tích: 4.122,97m2

Thửa số: Một phần thửa số 111, tờ bản đồ số 4 (C71-III), phường 10, thành phố Đà Lạt (thửa mới số 463).

Vị trí: Hai mặt tiền đường Hùng Vương và đường Trần Quang Diệu

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng của thửa đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng: riêng

Giá khởi điểm: 54.305.689.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ năm triệu, sáu trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Trong đó: + Quyền sử dụng đất: 54.293.330.000 đồng (Năm mươi bốn triệu, hai trăm chín ba triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng)

+ Giá trị vật liệu thu hồi : 12.359.000 đồng ( Mười hai triệu, ba trăm năm mươi chín ngàn đồng

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 19/06/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản .

Thời gian địa trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 15/06/2017 Tại Trung tâm.

Liên hệ chi tiết: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà lạt. ĐT: 0633.820282 – 0633.510539, Email: daugialamdong@gmail.com.), hoặc Trung tâm Quản lý Nhà TP. Đà Lạt (Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP. Đà Lạt, ĐT: 0633.812596 – Fax: 0633.510141)./.