(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất tại dự án mở rộng chợ Bò Ót thuộc khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thốt Nốt, Quốc lộ 91, KV. Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đặc điểm tài sản: Gồm 60 lô nền, tổng diện tích 4.211,39m2, mục đích sử dụng: đất ở đô thị, có số hiệu như sau:

+ Lô A có 9 nền, ký hiệu từ (A5-A13);

+ Lô B có 23 nền, ký hiệu từ (B1-B23);

+ Lô C có 16 nền, ký hiệu từ (C1-C16);

+ Lô D có 12 nền, ký hiệu từ (D1-D12).

(Thông tin chi tiết về diện tích, số thửa, tờ bản đồ của từng nền theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt lại giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất 60 lô nền tại dự án mở rộng chợ Bò Ót, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt).

* Lưu ý:

- Tài sản được đấu giá nguyên lô gồm 60 nền.

- Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá

- Thông tin quy hoạch: Theo Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân quận Thốt Nốt về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng chợ Bò Ót, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/8/2018 tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/8/2018 tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 17.711.202.000đồng

(Tiền đặt trước 10% GKĐ, thu từ ngày 10/8/2018 đến 09 giờ ngày 14/8/2018).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ mở tại ngân hàng.

Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

5. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/8/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 16/8/2018 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./