(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá tại huyện Thanh Oai: (1) Khu Điếm Tổng, thôn Quế Sơn, xã Tân Ước: (i) Thửa CL3-11: Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng / m2; tiền đặt trước: 120.000.000 đồng / thửa đất; (ii) Nhóm 32 thửa đất (từ CL1-04 đến CL1-12, từ CL2-04 đến CL2-15, từ CL3-04 đến CL3-10, từ CL4-03 đến CL4-06); giá khởi điểm: 3.000.000 đồng /m2; tiền đặt trước: 43.000.000 đồng / thửa đất; (2) Vị trí TTX1, xã Dân Hòa: (i) Thửa LK67 - giá khởi điểm: 6.100.000 đồng / m2; tiền đặt trước: 75.000.000 đồng / thửa đất; (i) Nhóm 1: Thửa LK87; từ LK90 đến LK104; ô  LK107; từ LK 110 đến LK104. Giá khởi điểm 6.100.000 đồng / m2 . Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng / thửa đất; (ii) Nhóm 2: Thửa LK88, LK89; LK105; LK106; LK109; LK125; LK126. Giá khởi điểm: 6.100.000 đồng / m2. Tiền đặt trước: 71.000.000 đồng / thửa đất (3) Khu Cửa Đình – Mả Tre 2, thôn Sinh Quả, xã Bình Minh: Từ LK14 đến LK18; giá khởi điểm: 4.400.000 đồng / m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đồng / thửa đất. Bước giá áp dụng chung: 100.000 đồng / m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 09/5/2018 (giờ hành chính). Tham khảo hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai (Địa chỉ: Số 135 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, HN).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25/5/2018 đến hết ngày 28/5/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày: 24/5 và 25/5/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

5. Xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: Ngày 29/5/2018, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 30/5/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Oai. Đ/c: Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Điện thoại: 024 33242168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia 0243.7622.620.