(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ tổ chức bán đấu giá Lô đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Vị trí: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.                             

2. Khu đất bán đấu giá: Gồm 01 Lô đất, diện tích 1.749,0 m². Giá khởi điểm:  450.000 đồng/ m². Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ hồ sơ.

3. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xem hiện trạng: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/06/2017  tại Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Ngày 29/06/2017 tại thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 14h00 đến 16h00, ngày 29/06/2017 tại Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Dự kiến 08h00, ngày 30/06/2017 tại Nhà văn hóa Khu 9, phường Gia Cẩm.

Mọi chi tiết liên hệ:  Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Số nhà 36, tổ 16C, Khu 9, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.