(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 1950m2 đất thuộc thửa đất số 14a, tờ bản đồ số 06 có địa chỉ tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 404.250.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh bốn triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 03/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 20/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 09/02/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 23/02/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.