(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 3