(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, diện tích, số thửa đất cụ thể như sau: Quyền sử dụng đất gồm: 36 thửa (lô) đất, Dự án khai thác quỹ đất tại thôn 1, thôn 2, thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy. 

STT

Thửa số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Ghi chú

I

Đường Nguyễn Văn Cừ (Ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba Lê Duẩn).

01

Lô số 1

226,27

251.023.938

26.000.000

200.000

II

Đường Trần Hưng Đạo (từ ngã ba Nguyễn Văn Cừ đến cầu km 29) Khu Hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Sa Thầy cũ).

01

Lô số 1

272,7

313.986.780

32.000.000

200.000

02

Lô số 2

267,5

307.999.500

31.000.000

200.000

03

Lô số 3

261,4

300.975.960

31.000.000

200.000

04

Lô số 4 (lô góc)

255,6

305.953.200

31.000.000

200.000

05

Lô số 5 (lô góc)

272,4

326.062.800

33.000.000

200.000

06

Lô số 6

220,9

254.344.260

26.000.000

200.000

07

Lô số 7

217,5

250.429.500

26.000.000

200.000

08

Lô số 8

229,5

264.246.300

27.000.000

200.000

09

Lô số 9

147,6

169.946.640

17.000.000

100.000

III

Đường Điện Biên Phủ vị trí đất sau UBMTTQ Việt Nam cũ (Ngã ba Trần Văn Hai (QH) đến ngã tư Lê Duẩn): Từ lô (thửa) số 01 đến lô (thửa) số 07.

01

Lô số 1

180

169.200.000

17.000.000

100.000

02

Lô số 2

180

169.200.000

17.000.000

100.000

03

Lô số 3

180

169.200.000

17.000.000

100.000

04

Lô số 4

180

169.200.000

17.000.000

100.000

05

Lô số 5

180

169.200.000

17.000.000

100.000

06

Lô số 6

180

169.200.000

17.000.000

100.000

07

Lô số 7

180

169.200.000

17.000.000

100.000

IV

Đường Lê Duẩn (Ngã ba Ngô Quyền đến ngã ba Phan Bội Châu) sau UBMTTQ ViệtNamcũ: Từ lô (thửa) số 08 đến lô (thửa) số 12.

01

Lô số 8

148,8

201.028.800

21.000.000

200.000

02

Lô số 9

153,6

207.513.600

21.000.000

200.000

03

Lô số 10

158,8

214.538.800

22.000.000

200.000

04

Lô số 11

163,9

221.428.900

23.000.000

200.000

05

Lô số 12

173

233.723.000

24.000.000

200.000

V

Đường Quy hoạch số 1 (đất ở thuộc đất đô thị chưa có trong danh mục của bảng giá trên) đất quy hoạch phíaNamthị trấn (Lô N6).

01

Lô số 1

155

146.940.000

15.000.000

100.000

02

Lô số 2

155

146.940.000

15.000.000

100.000

VI

Đường phân lô giữa đường Trần Quốc Toản và đường bùi Thị Xuân (đất quy hoạch phíaNamthị trấn Lô N6).

01

Lô số 3

157

169.748.400

17.000.000

100.000

02

Lô số 4

157

169.748.400

17.000.000

100.000

VII

Đường Trần Quốc Toản (Trường Chinh đến Hoàng Hoa Thám) đất quy hoạch phíaNamthị trấn (lô N3).

01

Lô số 1

130,5

84.916.350

8.500.000

100.000

02

Lô số 2

130,6

84.981.420

8.500.000

100.000

VIII

Đất đường bê tông phân lô (lô N38) (đất ở thuộc đất đô thị chưa có trong danh mục củabảng giá trên).

01

Lô số 1

25,5

16.600.500

1.700.000

100.000

IX

Đường Điện Biên Phủ (Ngã tư Lê Duẩn đến ngã tư Trường Chinh).

01

Lô số 1

18,8

6.580.000

700.000

100.000

02

Lô số 2

15,0

5.250.000

600.000

100.000

03

Lô số 3

9,6

3.360.000

400.000

100.000

04

Lô số 4

83,1

29.085.000

3.000.000

100.000

05

Lô số 5

314,2

109.970.000

11.000.000

100.000

06

Lô số 6

156,6

54.810.000

5.500.000

100.000

07

Lô số 7

99,4

34.790.000

3.500.000

100.000

* Chi tiết từng lô đất bán đấu giá có hồ sơ, bản đồ quy hoạch kèm theo.

Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

* Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá lô tài sản trên: nộp bằng tiền mặt tại văn phòng Trung tâm hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum. Tiền đặt trước không được tính lãi.

2. Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Thời gian trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 15 giờ ngày 16/8/2017 (nộp tiền đặt trước trong ngày 16/8/2017).

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

5. Địa điểm trưng bày, xem tài sản: Tại thôn 1, thôn 2, thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

6. Hình thức bán đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, trả giá lên.

7. Địa điểm, thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Địa điểm:

+ Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh (Địa chỉ: số 211 - đường Trần Hưng Đạo - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum);

+ Tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy (địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Văn Cừ - thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy).

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 31/7/2017 đến 15 giờ ngày 16/8/2017.

8. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy

- Thời gian: Tổ chức đấu giá bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18/8/2017.

Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh (Địa chỉ: số 211 - đường Trần Hưng Đạo - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum); hoặc tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa thầy (Địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Văn Cừ - thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy), số điện thoại: 0603.911.069; 0602.217.483./.