(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, diện tích, số thửa đất cụ thể như sau: Quyền sử dụng: 04 ki ốt, nhà lồng tầng 1 và nhà lồng tầng 2, Dự án Mở rộng Chợ Trung tâm huyện Sa Thầy, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy như sau:

Số hiệu ki ốt, nhà lồng

Diện tích sử dụng đất (m2)

Diện tíchkinh doanh (m2)

Giá khởi điểm đấu giácho thuê đất trong thời gian 50 năm (đồng/ki ốt, nhà lồng)

Giá khởi điểm đấu giá tài sản hình thành trên đất trong thời gian 50 năm (đồng/ki ốt, nhà lồng)

Giá khởi điểm(đồng/ki ốt, nhà lồng)

Tiền đặt trước(đồng/ki ốt, nhà lồng)

Tiền mua hồ sơ(đồng/ki ốt, nhà lồng)

Ghi chú

K1

28,8

57,6

547.200.000

512.530.733

1.059.730.733

53.000.000

1.000.000

K2

28,8

66,42

547.200.000

591.012.000

1.138.212.000

57.000.000

1.000.000

K3

28,8

65,16

547.200.000

579.800.391

1.127.000.391

57.000.000

1.000.000

K7

28,8

65,16

547.200.000

579.800.391

1.127.000.391

57.000.000

1.000.000

N1

288

260,5

564.391.989

2.959.403.052

3.523.795.041

177.000.000

1.000.000

N2

337,68

731.608.011

2.363.264.308

3.094.872.319

155.000.000

1.000.000

* Chi tiết từng lô đất bán đấu giá có hồ sơ, bản đồ quy hoạch kèm theo.

Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

* Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá lô tài sản trên: nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum. Tiền đặt trước không được tính lãi.

2. Mục đích sử dụng ki ốt, nhà lồng sau khi trúng đấu giá: Kinh doanh thương mại và dịch vụ. Thời hạn sử dụng ki ốt, nhà lồng: 50 năm.

- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá phải có trách nhiệm:

+ Cung cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực hợp pháp đối với các giấy tờ cung cấp cho tổ chức bán đấu giá.

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại phương án đấu giá đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Thanh toán đủ tiền trúng đấu giá, đúng thời hạn và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

+ Thanh toán các loại phí, lệ phí như phí bảo vệ môi trường, điện, nước, PCCC, an ninh trật tự … trong quá trình sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

+ Sử dụng đúng mục đích và đúng thiết kế được duyệt.

+ Khi có nhu cầu cải tạo, nâng cấp sửa chữa phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (Người đầu tiên trả giá phải trả cao hơn giá khởi điểm tối thiểu một bước giá theo quy định, người trả giá tiếp theo phải trả cao hơn giá của người trả trước liền kề tối thiểu một bước giá. Người điều hành phiên đấu giá chỉ được công bố người trúng đấu giá, sau khi đã có 02 người tham gia phát giá đúng quy định).

4. Bước giá: Áp dụng cho tất cả các vòng trả giá trên từng ki ốt, nhà lồng như sau: Tối thiểu 1% so với Giá trị đất và tài sản hình thành trên đất đưa ra đấu giá.

5. Địa điểm, thời hạn trưng bày và tham khảo hồ sơ tài sản:

- Từ ngày 14/6/2017 đến 10 giờ, 00 phút, ngày 18/7/2017.

- Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: số 211 - đường Trần Hưng Đạo - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum); hoặc tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy (địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Văn Cừ - thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy).

6. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Địa điểm:

+ Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: số 211 - đường Trần Hưng Đạo - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum);

+ Tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy (địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Văn Cừ - thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy).

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 14/6/2017 đến 10 giờ ngày 18/7/2017.

  7. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

   - Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy.

   - Thời gian: Tổ chức đấu giá bắt đầu vào lúc 10 giờ, 00 phút, ngày 21/7/2017.

  Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: số 211 - đường Trần Hưng Đạo - TP. Kon Tum); hoặc tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa thầy (Địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Văn Cừ - thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy); số điện thoại: 0603.911.069; 0602.217.483; 0984.082.279 Anh Hiến; 0982.749.279 Anh Bình./.