(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa- Địa chỉ: Ngõ 86, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 11B, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ và khoản tiền đặt trước.

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 01 thửa đất tại phố Đồng Lợi, thuộc tổ 7b thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, cụ thể như sau:

- Vị trí: Quyền sử dụng đất tại Phố Đồng Lợi, thuộc tổ 7b thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa.

- Số lượng thửa đất: 01 thửa.

- Tổng diện tích: 59,7 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Nguồn gốc thửa đất: Thuộc quỹ đất công do UBND huyện Sa Pa quản lý - Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kiến trúc xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của thửa đất là: 4.197.000.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm chín mươi bẩy triệu đồng chẵn).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01hồ sơ

3.4. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của thửa đất (không được tính lãi)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 28/11/2017 đến ngày 14/12/2017 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá và công bố giá:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 16 giờ 00 phút ngày 14/12/2017 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 18/12/2017 tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sa pa - Địa chỉ: Số 95, đường Xuân Viên, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa., tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.