(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền  ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản: chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất bán đấu giá:

1. Tổng số lô đất bán đấu giá: 32 lô đất.

2. Địa điểm, vị trí, diện tích và hạ tầng kỷ thuật thửa đất bán đấu giá:

- Tổng diện tích: 13.071 m2.

- Vị trí: Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ, vị trí 1 và vị trí 2, tỉnh lộ 9.

- Hạ tầng kỷ thuật: Hạ tầng kỷ thuật chưa đầy đủ, chưa có hệ thống điện nước, đất tự nhiên tương đối bằng phẳng.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

II. Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước, bước giá của từng lô đất:  

STT

Lô số

Diện

tích(m2/lô)

Vị trí, loại đường

Giá Khởi điểm(đồng/m2)

Giá Khởi điểm(đồng/lô)

Bước giá(đồng)

Tiền đặt trước(đồng/lô)

1. Khu Trung tâm xã (Giai đoạn 1)

KHU A

1

A5

369,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9, có vị trí thuận lợi hơn các lô liền kề (tiếp giáp 2 mặt đường QH)

250.000

92.250.000

4.500.000

13.800.000

2

A6

374,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9

200.000

74.800.000

4.000.000

11.200.000

3

A7

356,00

200.000

71.200.000

4.000.000

10.700.000

4

A8

332,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9, có vị trí thuận lợi hơn các lô liềnkề (tiếp giáp 2 mặt đường QH)

250.000

83.000.000

4.000.000

12.500.000

KHU B

5

B4

212,00

Vị trí 1, 2 mặt tiền (Tỉnh lộ 9 và đường quy hoạch)

300.000

63.600.000

6.000.000

9.500.000

6

B5

270,00

Vị trí 2, đường Tỉnh lộ 9, có vị trí thuận lợi hơn các lô liền kề (tiếp giáp với 2 mặt đường QH)

250.000

67.500.000

5.000.000

10.000.000

7

B7

430,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9

200.000

86.000.000

4.500.000

12.900.000

8

B8

339,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9, có vị trí thuận lợi hơn các lô liền kề (tiếp giáp 2 mặt đường QH)

250.000

84.750.000

4.500.000

12.700.000

KHU C

9

C3

420,00

Vị trí 2,

Tỉnh lộ 9

200.000

84.000.000

4.500.000

12.600.000

10

C4

394,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9, có vị trí thuận lợi hơn các lô liền kề (tiếp giáp 2 mặt đường QH)

240.000

94.560.000

5.000.000

14.200.000

11

C5

394,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9, có vị trí tương đối thuận lợi so với các lô liền kề (tiếp giáp 2 mặt đường QH)

200.000

78.800.000

4.000.000

11.800.000

12

C6

420,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9

180.000

75.600.000

4.000.000

11.300.000

13

C7

420,00

180.000

75.600.000

4.000.000

11.300.000

KHU H

14

H1

444,00

Vị trí 2, Tỉnh lộ 9

200.000

88.800.000

4.500.000

13.300.000

15

H2

444,00

200.000

88.800.000

4.500.000

13.300.000

16

H3

444,00

200.000

88.800.000

4.500.000

13.300.000

2.Khu Trung tâm xã (Giai đoạn 2)

KHU N

17

N1

374,00

Vị trí 1, tỉnh lộ 9 (2 mặt đường)

300.000

112.200.000

6.000.000

16.800.000

18

N2

358,00

Vị trí 1, tỉnh lộ 9

250.000

89.500.000

4.500.000

13.400.000

19

N3

402,00

250.000

100.500.000

4.500.000

15.000.000

20

N4

441,00

250.000

110.250.000

4.500.000

16.500.000

21

N5

457,00

250.000

114.250.000

4.500.000

17.100.000

22

N6

464,00

250.000

116.000.000

4.500.000

17.400.000

23

N7

476,00

Vị trí 1, tỉnh lộ 9(2 mặt đường)

300.000

142.800.000

6.000.000

21.400.000

KHU O

24

O1

492,00

Vị trí 1, tỉnh lộ 9(2 mặt đường)

300.000

147.600.000

6.000.000

22.000.000

25

O2

485,00

Vị trí 1, tỉnh lộ 9

250.000

121.250.000

5.000.000

18.000.000

26

O3

452,00

250.000

113.000.000

5.000.000

16.900.000

27

O4

475,00

250.000

118.750.000

5.000.000

17.800.000

28

O5

438,00

250.000

109.500.000

5.000.000

16.400.000

29

O6

419,00

250.000

104.750.000

5.000.000

15.700.000

30

O7

422,00

250.000

105.500.000

5.000.000

15.800.000

31

O8

426,00

250.000

106.500.000

5.000.000

15.900.000

32

O9

428,00

250.000

107.000.000

5.000.000

16.000.000

Tổng cộng

13.071,00

32 lô

3.117.410.000

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 26/6/2017 tại vị trí các lô đất theo thông báo bán đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 09 giờ 00 ngày 27/6/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế và Uỷ ban nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

* Từ ngày 26/6/2017 đến 17 giờ 00 ngày 27/6/2017 nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền hoặc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Từ 07 giờ 30 đến trước 09 giờ 00 ngày 28/6/2017 nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Phong Mỹ.

4. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 lô

IV.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 15 phút ngày 28/6/2017.

5. Địa điểm bán đấu giá: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giátài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 – 0914.114333, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền, điện thoại: 0234.3761918 và UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền./.