(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản như sau:     
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 2
 
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 3
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 4