Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Thông tin khu đất đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đối với 13 thửa đất (Tổng diện tích: 1.629,4 m2) tại Tổ dân phố số 5, thị trấn Chi Đông - Giá khởi điểm: 9.500.000 đồng/ m2 và 01 thửa đất (Diện tích: 127,72 m2) Khu Ao Đấu, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh - Giá khởi điểm: 5.200.000 đồng /m2.

Bước giá (Áp dụng chung cho tất cả các thửa đất): 100.000 đồng/ m2.

2. Tổ chức xem xét thực địa: Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 31/8/2017.

3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ, thu phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ ngày 02/8/2017 đến 05/9/2017.

- Hồ sơ mời đấu giá được phát hành công khai, không hạn chế tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh và Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia hoặc người đăng ký tham gia đấu giá có thể tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mê Linh (http://www.melinh.hanoi.gov.vn).

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia (Thời hạn nộp hồ sơ được tính theo thời điểm Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh tiếp nhận Thư đảm bảo do bưu điện chuyển đến).

- Về các khoản tiền phí và tiền đặt trước phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá: Nộp tiền phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước bằng chuyển khoản qua tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Số tài khoản 129000015868 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh, PGD Mê Linh, Tiền Phong hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh.

4. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 08/9/2017 (Thứ Sáu) tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mê Linh, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh. Địa chỉ: Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. Điện thoại: 0243.5235019./.