(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Vĩnh Long tài sản ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê Khu đất bãi bồi tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Diện tích đất: 329.396,2 m2 , loại đất nuôi trồng thủy sản (NTS), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê hàng năm, thuộc thửa đất số 01 và thửa số 02, tờ bản đồ số 01. Giá khởi điểm: 305.836.000 đồng/01 năm.

Thời gian, địa điểm xem thửa đất cho thuê: Từ ngày 07/3/2017 đến ngày 04/4/2017, tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 07/3/2017 đến ngày 04/4/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá:

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

* Điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê: 08 giờ 00 phút ngày 10/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3834721./.