(BĐT) - Công ty CP đấu giá và TVXD Thanh Hoá thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa ảnh 2