(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Thông tin khu đất đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các thửa đất xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội gồm: (i) Khu đất xóm Lăng gồm 19 thửa (diện tích: 1.944,9 m2) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m2; (2) Khu đất xóm Sen gồm 25 thửa (diện tích: 2.287,11 m2) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m2- Bước giá áp dụng chung: 200.000 đồng/m2.

2. Tổ chức xem xét thực địa: 14h00, ngày 22/6/2017 tại Khu đất đấu giá.

3. Thời gian niêm yết công khai hồ sơ: HS mời đấu giá được niêm yết tại Trụ sở Chi nhánh PTQĐ Gia Lâm hoặc tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm: http://gialam.hanoi.gov.vn từ ngày 24/5/2017.

4. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2017 đến 17h00 ngày 22/6/2017 (theo giờ hành chính).

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo về Chi nhánh PTQĐ Gia Lâm.

Hình thức nộp tiền: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh PTQĐ Gia Lâm hoặc chuyển khoản.

5. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 29/6/2017 (thứ Năm) tại Hội trường Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm. Địa chỉ: Khu C - UBND huyện Gia Lâm, số 101, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh PTQĐ Gia Lâm. Địa chỉ: Khu C – UBND huyện Gia Lâm, số 101 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043.6763.110.