(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam chi nhánh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam-Chi nhánh Đăk Nông.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc Trạm xá (cũ) Công ty Cà phê Đức Lập, huyện Đăk Mil. Địa chỉ: TDP 13, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Cụ thể như sau: 

STT

Số thửa/Tờ bản đồ

Mục đích sử dụng

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Phí tham giađấu giá

(Đồng/hồ sơ)

01

460/5

ODT

130,4

183.433.000

25.000.000

200.000

02

461/5

ODT

133,4

187.653.000

25.000.000

200.000

03

462/5

ODT

139,2

195.812.000

25.000.000

200.000

04

463/5

ODT

145,8

205.096.000

25.000.000

200.000

05

464/5

ODT

155,7

219.023.000

25.000.000

200.000

Tổng

704,5

991.017.000

125.000.000

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 26/5/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2017, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Trung Nam - Chi nhánh Đăk Nông.

5. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 21/6/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2017, tại Tài khoản số: 102010002597007 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đăk Nông – PGD Đăk Mil.

6. Thời gian, địa điểm trưng bày và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 27/6/2017, tại nơi có tài sản.

7. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 29/6/2017, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 0501. 3751122 (nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo cho người tham gia đấu giá được biết).

8. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam - Chi nhánh Đăk Nông, địa chỉ: Lô A3 Tôn Đức Thắng, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 0501.3547979 để được hướng dẫn chi tiết hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 0501. 3751122.