(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum  thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, Kon Tum
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, Kon Tum ảnh 2