(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’ gar ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’ gar, Đắk Lắk ảnh 1