(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TPHCM

02 tài sản (Tài sản tại mỗi xã được bán đấu giá toàn bộ).

(1).- Quyền SDĐ thuộc thửa đất số 464, 465, 466, 552, 553, 554, 555 tờ bản đồ 14 tọa lạc tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, diện tích : 8.941,8 m2. MĐSD: thửa 552 là đất ao - THSD: 2015, các thửa còn lại là đất vườn - THSD: 2045 (riêng thửa 553: THSD: 2052). - Quyền SDĐ thuộc thửa đất số 556 tờ bản đồ 14 tọa lạc tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Diện tích  827,2 m2. MĐSD: đất 2lúa - THSD: 2023.- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 212 tờ bản đồ 1 tọa lạc tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, diện tích 4.930,4 m2. MĐSD: đất trồng cây lâu năm - THSD: 2047. - Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 217 tờ bản đồ 1 tọa lạc tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, diện tích 14.355,6 m2. MĐSD: đất trồng cây lâu năm - THSD: 2047.

Giá khởi điểm: 3.847.847.500 đồng  

(2). - Quyền SDĐ thuộc thửa đất số 811 tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 2.896,1 m2. MĐSD: đất màu - THSD: 2017.- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 825, 826 tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, diện tích 2.278,4 m2. MĐSD: đất màu - THSD: 2018.

Giá khởi điểm: 2.787.453.886 đồng  

Hạn chót đăng ký: 11giờ 00 ngày  31/3/2017. Bán đấu giá: ngày 13/4/2017.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh