(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản: Đất tại khu quy hoạch thửa đất số 38, tờ bản đồ số 45, thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 05 lô (lô số 1,2,3,4,5).

Tổng diện tích 5 lô có diện tích 685,95 m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).

Mục đích sử dụng: Đất thương mại – dịch vụ.

Hình thức: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng: 50 năm.

Tổng Giá khởi điểm của 5 lô đất là: 1.013.496.250 đồng (Một tỷ, không trăm mười ba triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

Tài sản: Đất tại khu quy hoạch sử dụng chi tiết đất khu dân cư xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 25 lô; (Có 02 lô góc: Lô số 13, 29).

Tổng diện tích 25 lô có diện tích 8548 m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

Hình thức: Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Tổng Giá khởi điểm của 25 lô đất là: 2.243.766.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

Tài sản: Đất tại khu quy hoạch phân lô sử dụng đất khu vực chợ thương mại xã Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 40 lô.

Tổng diện tích 40 lô có diện tích 1008 m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).

Mục đích sử dụng: Đất thương mai – dịch vụ.

Hình thức: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Thời hạn sử dụng: 50 năm.

Tổng Giá khởi điểm của 40 lô đất là: 4.015.560.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm mười lăm triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tài sản: Đất tại khu quy hoạch chi tiết phân lô sử dụng đất khu kinh doanh thương mại trung tâm xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 46 lô; (Có 05 lô góc: Lô số 1, 5, 6, 18,53).

Tổng diện tích 46 lô có diện tích 1838 m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).

Mục đích sử dụng: Đất thương mai – dịch vụ.

Hình thức: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Thời hạn sử dụng: 50 năm.

Tổng Giá khởi điểm của 46 lô đất là: 4.893.550.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng).

II. Một số nội dung liên quan

Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo Phương án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một hộ gia đình chỉ được 01 người, (một tổ chức chỉ có 01 người đại diện) tham gia đấu giá trên cùng một lô đất đưa ra bán đấu giá.

Lệ phí và tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia phải nộp Lệ phí đấu giá theo quy định; đồng thời phải nộp Tiền đặt trước (tiền cọc) = 10% Giá khởi điểm của thửa đất theo Quy chế đấu giá;

Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá tại Kho bạc nhà nước huyện Chư Sê, nếu quá thời hạn quy định sẽ hủy kết quả đấu giá và không được nhận lại số tiền đã đặt trước tham gia đấu giá.

Phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp từng thửa đất bằng lời nói.

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo bán đấu giá đến 16h00 ngày 04/07/2017 (theo giờ làm việc hành chính). Địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký đấu giá tại Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, địa chỉ số 761 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tây Nguyên, địa chỉ: Số 131 Thống Nhất, phường Ia Kring, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

Tài sản đất tại khu quy hoạch thửa đất số 38, tờ bản đồ số 45, thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai:

Đợt 1: Đấu giá vào lúc 08 giờ 30, ngày 06/07/2017; dự kiến bán lô số 1,2,3,4.

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Ngày 04/07/2017 (Trong giờ hành chính).

Đợt 2: Đấu giá vào lúc 08 giờ 30, ngày 10/08/2017; dự kiến bán lô số 05.

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 08/08/2017 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở UBND thị trấn Chư Sê.

Tài sản đất tại khu quy hoạch sử dụng chi tiết đất khu dân cư xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai:

Đợt 1: Đấu giá vào lúc 13 giờ 30, ngày 06/07/2017; Dự kiến 17 lô (từ lô số 03 đến lô số 13, từ lô số 16 đến lô số 20, lô số 24).

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 04/07/2017 (Trong giờ hành chính).

Đợt 2: Đấu giá vào lúc 13 giờ 30, ngày 10/08/2017; Dự kiến 08 lô (từ lô số 27 đến lô số 34).

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 08/08/2017 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở UBND xã Hbông.

Tài sản đất tại khu quy hoạch phân lô sử dụng đất khu vực chợ thương mại xã Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai:

Đợt 1: Đấu giá vào lúc 08 giờ 30, ngày 07/07/2017; Dự kiến 31 lô (từ lô số 01 đến lô số 13, và từ lô số 16 đến lô số 34).

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 04/07/2017 (Trong giờ hành chính).

Đợt 2: Đấu giá vào lúc 08 giờ 30, ngày 11/08/2017; Dự kiến 15 lô (lô số 37, và từ lô số 40 đến lô số 53).

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 08/08/2017 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở UBND xã Al Bá.

Tài sản đất tại khu quy hoạch chi tiết phân lô sử dụng đất khu kinh doanh thương mại trung tâm xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai:

Đợt 1: Đấu giá vào lúc 13 giờ 30, ngày 07/07/2017; Dự kiến 20 lô (từ lô số 29 đến 48).

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 04/07/2017 (Trong giờ hành chính).

Đợt 2: Đấu giá vào lúc 13 giờ 30, ngày 11/08/2017; Dự kiến 20 lô (từ lô số 01 đến lô số 17, lô 23, lô 25, lô 27).

Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 08/08/2017 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở UBND xã Ia Hlốp.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký đấu giá xin liên hệ tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tây Nguyên, địa chỉ: 174 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai hoặc Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, địa chỉ: 761 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để đăng ký và biết thêm chi tiết./.

Điện thoại: 0914.220.477 – 0918.015.679   Website: daugiataisantaynguyen.com