(BĐT) -Công ty TNHH dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyê%3ḅn Châu Thành, tỉnh Long An ủy quyền như sau:

- Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất khu đất công xã Hoà Phú tại xã Hoà Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

+ Thuộc thửa đất số 150; tờ bản đồ số: 9;

+ Diện tích: 221 m2; loại đất: đất ở tại nông thôn (theo trích đo bản đồ địa chính khu đất do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại huyện Châu Thành phê duyệt ngày 31/03/2017).

- Giá khởi điểm         : 663.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước (bằng chuyển khoản)  : 132.000.000 đồng (tương đương 20% giá khởi điểm).

- Tiền hồ sơ      : 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian phát hồ sơ và nhận đăng ký  : từ ngày 19/04/2018 đến 16 giờ 00 ngày 11/05/2018;

- Thời gian xem tài sản (tại nơi TS tọa lạc)  : từ ngày 19/04/2018 đến 16 giờ 00 ngày 11/05/2018;

- Thời gian nhận tiền đặt trước  : từ ngày 11/05/2018 đến 17 giờ 00 ngày 15/05/2018;

- Thời gian đấu giá    : dự kiến lúc 10 giờ 00 ngày 16/05/2018.

Tại: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá : đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản công ty.

- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia, nhận tiền đặt trước: tại số 154 Hùng Vương, phường 2, Thành phố Tân An, Long An.

Để biết thêm chi tiết, quý khách xin vui lòng liên hệ:

- Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Tài sản Miền Nam. Địa chỉ: 154 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3 570 568.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3 503 737.