(BĐT) - Công ty CP định giá và đấu giá DATC phía bắc tại Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 32 ô đất ở, tại khu Lò Ngói Cũ, xã Cát Trù; Khu Dốc Giang, xã Chương Xá; Khu Dộc Văn, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, cụ thể:

TT

Số ô đất

Diện tích (m2/ô)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/ô)

Bước giá

(đồng/m2)

Phí đấu giá/1 hồ sơ

I

Khu Lò Ngói Cũ, xã Cát Trù (08 ô, Tổng diện tích 1.071,2m2)

1

Ô số 01 và ô số 02

96,0

1.500.000

20.000.000

20.000

100.000

2

Ô số 03 và ô số 04

127,5

1.500.000

20.000.000

20.000

100.000

3

Ô số 05

141,0

1.000.000

20.000.000

20.000

100.000

4

Ô số 06

161,9

1.000.000

20.000.000

20.000

100.000

5

Ô số 07

154,4

1.000.000

20.000.000

20.000

100.000

6

Ô số 08

166,9

1.000.000

20.000.000

20.000

100.000

II

Khu Dốc Giang, xã Chương Xá (17 ô,tổng diện tích 4.192,0m2)

1

Ô số 01 và ô số 02

200,0

800.000

20.000.000

20.000

100.000

2

Từ số 03 và ô số 10 và từ ô số 12 đến ô số 17

250,0

800.000

20.000.000

20.000

200.000

3

Ô số 11

292,0

800.000

20.000.000

20.000

200.000

III

KhuDộc Văn, xã Sơn Tình (07 ô,tổng diện tích 2.095,1m2)

1

Ô số 01

239,6

2.500.000

50.000.000

20.000

200.000

2

Ô số 02

355,5

2.500.000

50.000.000

20.000

200.000

3

Từ số 03 và ô số07

300,0

1.600.000

50.000.000

20.000

200.000

 

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký xem hiện trạng tài sản: Từ khi đăng thông báo bán đấu giá đến hết 16h00 ngày 21/04/2017, tại Công ty Cổ phần Định giá và Đấu giá DATC phía Bắc tại Phú Thọ hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cẩm Khê; UBND các xã: Cát Trù, Chương Xá, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/04 đến hết 16h00 ngày 28/04/2017, tại khu Lò Ngói Cũ, xã Cát Trù; Khu Dốc Giang, xã Chương Xá; Khu Dộc Văn, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 01/05 đến hết 16h00 ngày 04/05/2017, tại tại Công ty Cổ phần Định giá và Đấu giá DATC phía Bắc tại Phú Thọ hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cẩm Khê; UBND các xã: Cát Trù, Chương Xá, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: Từ 08h00 ngày 06/05/2017 tại UBND xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê (Đối với các ô đất thuộc xã Cát Trù).

+ Từ 14h00 ngày 06/05/2017 tại UBND xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê (Đối với các ô đất thuộc xã Chương Xá).

+ Từ 08h00 ngày 07/05/2017 tại UBND xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê (Đối với các ô đất thuộc xã Sơn Tình).

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Định giá và Đấu giá DATC phía Bắc tại Phú Thọ, số 6, Phố Hàm Nghi, P. Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ, ĐT: 02106 266 699 hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cẩm Khê (Đ/c Thức: 0985 367 988); UBND xã Cát Trù (Đ/c Chú: 0985 294 642); UBND xã Chương Xá (Đ/c Hồng: 0912 379 861); UBND xã Sơn Tình (Đ/c Giáp: 0978 418 085).