(BĐT) -Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam chi nhánh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam-Chi nhánh Đăk Nông.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố 05, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Cụ thể như sau: 

STT

Số thửa/Tờ bản đồ

Mục đích sử dụng

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Phí tham gia đấu giá

(Đồng/hồ sơ)

01

175/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

02

176/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

03

178/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

04

179/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

05

180/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

06

181/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

07

182/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

08

185/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

09

186/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

10

187/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

11

188/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

12

190/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

13

199/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

14

202/Độc lập

ODT

150

228.015.000

30.000.000

200.000

Tổng

2.100

3.192.210.000

420.000.000

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 26/5/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2017, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Trung Nam - Chi nhánh Đăk Nông.

5. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 21/6/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2017, tại Tài khoản số: 102010002597007 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đăk Nông – PGD Đăk Mil.

6. Thời gian, địa điểm trưng bày và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 27/6/2017, tại nơi có tài sản.

7. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 29/6/2017, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 0501. 3751122 (nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo cho người tham gia đấu giá được biết).

8. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam - Chi nhánh Đăk Nông, địa chỉ: Lô A3 Tôn Đức Thắng, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 0501.3547979 để được hướng dẫn chi tiết hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 0501. 3751122.