(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng tại quỹ đất mặt nước phía Đông hòn Cặp Bè tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu đất được quy hoạch sử dụng là đất thương mại, dịch vụ có diện tích 10.319,8 m2 gồm đất xây dựng công trình là 2.795,3 m2; đất mặt nước và hạ tầng kỹ thuật công cộng là 7.524,5 m2. Tổng mức đầu tư Dự án là 474 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất. Giá khởi điểm là 47,2 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có khả năng huy động vốn để thực hiện Dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. Số tiền cam kết cho vay ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của Dự án và số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tham gia đấu giá.