(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TPHCM thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

03 Bãi giữ xe – bán từng tài sản:

1/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Bãi số1) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 128 Phạm Văn Hai, Phường 3, quận Tân Bình. Giá khởi điểm: 648.000.000 đồng (tương đương 28.500.000/tháng).

2/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Bãi số2) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 128 Phạm Văn Hai, Phường 3, quận Tân Bình. Giá khởi điểm: 338.088.000 đồng (tương đương 14.087.000/tháng).

3/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Bãi số3) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 128 Phạm Văn Hai, Phường 3, quận Tân Bình.  Giá khởi điểm: 200.160.000 đồng (tương đương 8.340.000/tháng).

Hạn chót đăng ký : 11 giờ 00 ngày 27/3/2017.

Bán đấu giá: ngày 29/3/2017.