(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Ngày 15/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 - Lần 1 (tại Thông báo số 77/TB-STNMT và số 78/TB-STNMT).

Tài sản bán đấu giá là quyền khai thác của 24 điểm mỏ đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường và 01 điểm mỏ đá làm nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể:

Thời gian phát hành, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5 đến 30/5/2018.

Thời gian tham khảo tài liệu: Từ ngày 20/5 đến 25/5/2018.

Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến trước ngày 10/6/2018 (đối với điểm mỏ đá làm nguyên vật liệu xây dựng) và trước ngày 20/6/2018 (đối với các điểm mỏ đá, cát làm làm vật liệu xây dựng thông thường).

Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ và tham khảo tài liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum - Số 06, Ngô Thì Nhậm, TP. Kon Tum.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum - số 02 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo cho tất cả các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản biết, tham gia.