(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sông Hậu vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng và sở hữu của Công ty TNHH MTV Taydoshin theo 7 hợp đồng thế chấp được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Taydoshin. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 6/5/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản thế chấp là 4 quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; các công trình trên đất đang định vị tại 4 quyền sử dụng đất nêu trên nhưng chưa được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa ghi nhận trong hợp đồng thế chấp; máy móc, thiết bị thuộc 2 nhà máy chế biến gạo. Chủ tài sản đã đồng ý bàn giao cho Ngân hàng bán đấu giá toàn bộ tài sản trên theo Biên bản thỏa thuận ngày 10/6/2020.

Tổng giá khởi điểm của các tài sản nêu trên là 65,3 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tiến hành theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.