(BĐT) - Bệnh viện Xây dựng thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Bệnh viện Xây dựng.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Bệnh viện Xây dựng.

3. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 15h00’, ngày 03/11/2017 tại Hội trường Tầng 3 - Bệnh viện Xây dựng.

4. Tài sản đấu giá: 01 nhà Khoa khám bệnh. Giá khởi điểm: 800.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ 00, ngày 31/10/2017 đến 14 giờ 00 03/11/2017.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 31/10/2017 đến 14 giờ 00, 03/11/2017 tại Hội trường Tầng 3 - Bệnh viện Xây dựng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 31/10 đến 14 giờ 00, ngày 03/11/2017 bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

7. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Hội trường Tầng 3 - Bệnh viện Xây dựng/ Gửi qua thư đảm bảo về Bệnh viện Xây dựng,  phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hệ: Bệnh viện Xây dựng, phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0979291388.