(BĐT) - Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh – Sở Y tế TP. HCM thông báo bán thanh lý máy móc & công cụ dụng cụ văn phòng, phòng xét nghiệm như sau:
Đấu giá Máy móc & công cụ dụng cụ văn phòng, phòng xét nghiệm, Sở Y tế TP. HCM

Tên hàng thanh lý: Máy móc & công cụ dụng cụ văn phòng, phòng xét nghiệm.

Chủng loại, số lượng: Chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá.

Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín 01 vòng.

Thời gian phát hồ sơ đấu giá: Hồ sơ được phát miễn phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/3/2017.

Thời gian hướng dẫn xem hàng thanh lý: Trong các ngày 03, 06, 07/3/2017.

Thời gian dự kiến đấu giá công khai: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 09/3/2017.

 Địa điểm nhận hồ sơ, xem hàng và đấu giá tại: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.39231645 xin số 126.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phòng Tổ chức – Hành chính. Điện thoại di động: 0903 483 949.