(BĐT) - Hội đồng Định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước thành phố Vĩnh Long với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bán đấu giá lô tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước bao gồm: 47 chiếc xe mô tô bán phụ tùng (không đăng ký được) 03 xe đạp, điện thoại di động, dép nhựa, lốc máy xe mô tô … bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 90.077.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 30/5/2017, tại địa chỉ: Kho Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vĩnh Long; Kho vật chứng của Công an thành phố Vĩnh Long (Liên hệ Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Vĩnh Long, trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Ngày 23/5/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 12.600.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 03/6/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặcPhòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 79/18, đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0703 823407.