(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Lô gỗ các loại nhóm I-VIII tại Ninh Thuận

1. Tên tài sản đấu giá: Lô gỗ các loại nhóm I-VIII (20,297m3); 22 cây non BCP của Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn (có lý lịch gỗ); Tổng giá khởi điểm 121.846.000 đồng).

2. Tham khảo hồ sơ, đăng ký, nộp phí tham gia đấu giá: Từ ngày 07/3/2017 đến 11 giờ 00 phút ngày 14/3/2017, nộp tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

3. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày kết thúc nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn hoặc theo sự hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn.

4. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 16/3/2017 tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn.

5. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 94 đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: (068).3838038; Fax: (068).3824644.