(BĐT) - Ngày 5/10 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Song Pha sẽ tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thủy Sản Chất Lượng Vàng có giá trị tạm tính đến ngày 31/8/2021 là hơn 282,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 9,4 triệu USD, dư nợ lãi hơn 2,8 triệu USD và 3,6 tỷ đồng. Giá trị khoản nợ được quy đổi tại mức tỷ giá 22.770 VND cho 1 USD.

Khoản nợ được đảm bảo bằng Nhà máy chế biến thủy sản (bao gồm QSDĐ diện tích 1,5 ha, công trình trên đất và hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị chế biến thủy sản) của Công ty CP Thủy Sản Chất Lượng Vàng tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Giá khởi điểm của khoản nợ ở mức 282,3 tỷ đồng, không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán khoản nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.