Đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH An Phú Cà phê tại Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH An Phú Cà phê tại Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn vào ngày 5/7/2024.

Theo đó, khoản nợ của Công ty TNHH An Phú Cà phê tại Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn có giá trị ghi sổ tính đến ngày 15/5/2024 là hơn 93,122 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 58 tỷ đồng; lãi 35,122 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ đấu giá gồm: quyền sử dụng 1.041,3 m2 đất tại thửa đất số 503 và 1.038,4 m2 đất tại thửa đất số 505, tờ bản đồ số 02, phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM.

Giá khởi điểm 58,485 tỷ đồng; tiền đặt trước 5,848 tỷ đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 17h phút ngày 2/7/2024 (trong giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước từ ngày 2/7/2024 đến 16h30 ngày 4/7/2024. Thời gian tổ chức đấu giá 10h ngày 5/7/2024.

Chuyên đề