(BĐT) - Dự kiến ngày 25/5, Công ty Đấu giá Hợp danh quốc gia sẽ tổ chức phiên đấu giá cho thuê 1.050 m2 mặt bằng tầng 1 và tầng 2 tại nhà C của Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều trong thời gian 5 năm. Mặt bằng cho thuê được sử dụng vào mục đích làm căng tin để phục vụ khai thác dịch vụ ăn uống.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá khởi điểm của quyền sử dụng 1.050 m2 mặt bằng là 5,4 tỷ đồng, chưa bao gồm các thuế, phí, lệ phí. Người tham gia đấu giá phải có doanh thu bình quân 2 năm gần nhất tối thiểu 10 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tối thiểu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 3 tỷ đồng…