(BĐT) - Ngày 10/12 dự kiến diễn ra cuộc đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 44.289,2m2, tại khu đất hồ sen Hưng Lộc thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 145,822 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyền sử dụng đất nói trên hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý. Khu đất có tổng diện tích 47.170m2, trong đó diện tích đấu giá là 44.289,2m2, diện tích không đấu giá (2.880,8m2) nằm trong quy hoạch đất giao thông. Khu đất được phê duyệt mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ. Cuộc đấu giá áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín, số vòng tối đa 3 vòng).