(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 211, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản bán đấu giá: 21,832 m3 gỗ xẻ từ nhóm II đến nhóm IV. (Chủng loại: Cóc đá, Đinh hương, Sao xanh, Giổi, Re hương, Sến bô bô, Bằng lăng).

2. Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2017.

3. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và bán đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

4. Giá khởi điểm: 249.209.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm lẻ chín nghìn đồng chẵn).

5. Tiền đặt trước: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng chẵn).

6. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

7. Thời hạn trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 04/7/2017 (kể cả ngày thứ bảy).

8. Địa điểm trưng bày, xem tài sản: Tại kho bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

9. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quá 3 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 3 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

* Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá lô tài sản trên: Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0603.911.069)./.