(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 211, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản bán đấu giá: 6,034 m3 gỗ xẻ nhóm III, V, VI, VII. Chủng loại: Giổi, Bằng lăng, Chò xót, Mít nài, Vạn trứng. Chi tiết có hồ sơ tài sản kèm theo.

2. Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 14 giờ, ngày 02 tháng 6 năm 2017.

3. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và bán đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

  4. Giá khởi điểm: 61.481.700 đồng (Sáu mươi mốt triệu,bốn trăm tám mươi mốt nghìn, bảy trăm đồng).

5. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng chẵn).

6. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/bộ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

7. Thời hạn trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 30/5/2017 (kể cả ngày thứ bảy).

8. Địa điểm trưng bày, xem tài sản: Tại kho bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glei (Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum).

9. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quá 3 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 3 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

* Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá lô tài sản trên: Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0603.911.069).