(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 211, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản bán đấu giá: 9,175 m3 gỗ (Trong đó: 3,373 m3 gỗ xẻ, nhóm III, V và VII, chủng loại: Huỷnh, Chò xót và Giẻ trắng; 5,802 m3 gỗ tròn, nhóm IV và V, chủng loại: Thông và Chò xót), (chi tiết có hồ sơ tài sản kèm theo).

2. Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 8 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

3. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và bán đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

4. Giá khởi điểm: 59.830.000 đồng (Năm mươi chín triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

5. Tiền đặt trước: 8.900.000 đồng (Tám triệu, chín trăm nghìn đồng).

6. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/bộ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

7. Thời hạn trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 15 giờ ngày 24/4/2017 (kể cả ngày thứ bảy).

8. Địa điểm trưng bày, xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

9. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quá 3 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 3 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

* Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá lô tài sản trên: Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0603.911.069).