(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ từ nhóm III đến VI tại Kon Tum ảnh 1
Đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ từ nhóm III đến VI tại Kon Tum ảnh 2
Đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ từ nhóm III đến VI tại Kon Tum ảnh 3
Đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ từ nhóm III đến VI tại Kon Tum ảnh 4