Đấu giá đất ở Nam Định liên tục thắng lớn, thu tiền chênh hàng trăm tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Trong năm vừa qua, hoạt động đấu giá tài sản, trong đó là đấu giá đất của tỉnh Nam Định, thu về tiền chênh hàng trăm tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định cho biết, trong năm 2021, Trung tâm đã thực hiện 108 cuộc đấu giá tài sản. Số cuộc đấu giá thành là 106.

Tổng giá khởi điểm là gần 1.505 tỷ đồng nhưng giá đấu thành công là gần 2.182 tỷ đồng. Số tiền chênh lệnh giữa giá khởi điểm và giá đấu thành công là khoảng 677 tỷ đồng.

Số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được là gần 3,9 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách Nhà nước là gần 388 tỷ đồng.

Cũng theo Trung tâm này, so với năm 2020, số hợp đồng ký mới năm 2021 nhiều hơn cả về số lượng và giá trị hợp đồng. Cụ thể, tăng 5 hợp đồng và giá trị hợp đồng tăng gần 213 tỷ đồng so với năm 2020.

Đáng chú ý, dù số cuộc đấu giá thực hiện thành công năm 2021 ít hơn năm 2020, song giá trị tài sản cũng như chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm năm 2021 cao hơn so với năm 2020. Điều này được Trung tâm giải thích là do xuất phát từ số cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2021 nhiều hơn năm 2020 và chênh lệch giữa giá trúng với giá khởi điểm tăng cao chủ yếu là từ các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá đất) để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đấu giá đất ở Nam Định liên tục thắng lớn, thu tiền chênh hàng trăm tỷ đồng ảnh 1

Toàn cảnh cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy (Ảnh: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nam Định).

Trước đó, trong tháng 12 năm ngoái, hàng loạt cuộc đấu giá đất của tỉnh Nam Định đều thu về khoản tiền chênh lớn so với giá khởi điểm.

Điển hình như, kết quả cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào, TP Nam Định cho thấy, tổng số thửa đất đấu giá thành công là 101/101 thửa. Tổng giá đấu thành công là hơn 286 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá đấu thành công với giá khởi điểm là hơn 93 tỷ đồng.

Tương tự, cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Mỹ Thắng, Mỹ Trung, Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc thành công 45/45 lô. Tổng giá khởi điểm là gần 129 tỷ đồng nhưng tổng giá bán là gần 168 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm là gần 39 tỷ đồng.

Đấu giá đất ở Nam Định liên tục thắng lớn, thu tiền chênh hàng trăm tỷ đồng ảnh 2

Cuộc đấu giá đất ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định thu hút nhiều người tham gia (Ảnh: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nam Định).

Hay tại một huyện ven biển, cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong (huyện Giao Thủy) đạt kết quả 66/66 số lô đất được đấu giá. Giá bán của 66 lô đất là hơn 68 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán và giá khởi điểm là gần 23 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Ngô Đồng với kết quả đấu giá thành là 19/19 lô đất. Giá bán là gần 57 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm là hơn 22 tỷ đồng.

Với những thắng lợi trên, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2022 với mục tiêu như: Tổ chức 120 cuộc đấu giá trở lên; số tiền chênh lệnh giữa giá bán với giá khởi điểm từ 600 tỷ đồng trở lên, thu thù lao đạt trên 3 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư