(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 304,474 tỷ đồng.

Khu đất bán đấu giá có tổng diện tích là 88.332,2 m2. Trong đó, đất đấu giá quyền sử dụng đất là 39.565,2 m2 (đất ở tại nông thôn là 37.510,4 m2; đất thương mại dịch vụ là 2.054,8 m2); đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 48.767 m2. Khu đất có vị trí giáp đường thị trấn đi Cư Yên; giáp khu dân cư xóm Đồng Tiến; giáp khu dân cư xóm Cời; giáp trụ sở UBND xã Tân Vinh và Nhà văn hóa xã Tân Vinh.

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 304,474 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác. Trong đó, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở là 296,464 tỷ đồng; giá khởi điểm đối với diện tích đất thương mại dịch vụ thuê đất trả tiền một lần, thời hạn 50 năm là 8,010 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá là nhà đầu tư là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng bỏ phiếu tối đa 5 vòng, thời gian tối đa của mỗi vòng trả giá không quá 10 phút.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 31/12/2021 tại Hội trường UBND huyện Lương Sơn.