(BĐT) - Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT 1 thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá cung cấp dịch vụ nhà ăn và cho thuê hội trường tại Hà Nội ảnh 1
Đấu giá cung cấp dịch vụ nhà ăn và cho thuê hội trường tại Hà Nội ảnh 2
Đấu giá cung cấp dịch vụ nhà ăn và cho thuê hội trường tại Hà Nội ảnh 3