(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, chế tạo thiết bị, linh kiện, cấu kiện điện tử - tin học, thiết bị viễn thông...

- Vốn điều lệ thực góp: 438.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 15.100 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 38.529.750 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 38.529.750 cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (38.529.750 cổ phần).

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/04/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 25/04/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/04/2017 đến 16 giờ ngày 05/05/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/04/2017 đến ngày 04/05/2017