(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (Hose) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp     Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Đầu tư tài chính; 

Vốn điều lệ 378.700.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá      2.500.000

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá 28/03/2017

Giá khởi điểm       13.134

Số mức giá  1

Bước khối lượng   100

Bước giá     1

Khối lượng tối thiểu       100

Khối lượng tối đa 2.500.000

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.500.000

Ngày phát hành   28/03/2017