(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất sợi, các loại vải, áo quần, các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp có sử dụng nguyên liệu chính từ vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may; Mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi các loại, các sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may; Xuất nhập khẩu trực tiếp: vải, sợi các loại, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, các loại hàng hóa khác ...

Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 4.933.300 cổ phần

Lần đấu giá 2

Thời gian đấu giá 27/03/2018

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần

Số mức giá  1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 4.933.300 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 4.933.300 cổ phần

Ngày phát hành   27/03/2018