(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (SCIC) như sau:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

- Địa chỉ: Số 26 đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An

- Ngành nghề kinh doanh: Đào tạo nghề ngắn hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản…

- Vốn điều lệ: 45.244.310.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 21.800 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.216.106 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.216.106 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/01/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/01/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 23/01/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/01/2017 đến 16 giờ ngày 02/02/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/01/2017 đến ngày 25/01/2017