Đấu giá chọn nhà đầu tư dự án tổ hợp thương mại dịch vụ tại Hậu Nghĩa (Long An)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của Trường THCS Hậu Nghĩa (Long An).

Tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của Trường THCS Hậu Nghĩa có diện tích 8.836 m2 thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ 13-3-4, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Mục đích sử dụng đất là để thực hiện Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo quy hoạch đã được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 4/3/2021. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; người nhận chuyển quyền nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá là 103,728 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là 97,198 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất là 6,53 tỷ đồng. Giá trị quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có) do đơn vị trúng đấu giá chi trả.

Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây công trình thương mại dịch vụ, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh đúng quy hoạch tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 của UBND huyện Đức Hòa về việc phê duyệt phương án quy hoạch xây dựng Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thời gian hoàn thành công trình thương mại dịch vụ, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và đầu tư hạ tầng hoàn thành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá tới ngày 28/7/2022. Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có tư cách pháp nhân, có chức năng kinh doanh bất động sản, có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc có chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh bất động sản, thương mại dịch vụ và lưu trú ngắn hạn hoặc kinh doanh cho thuê Trung tâm thương mại dịch vụ hoặc nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ có đủ năng lực kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Về năng lực tài chính, do dự án đầu tư này có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha nên đối tượng được tham gia đấu giá phải chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (tương ứng số tiền 66 tỷ đồng). Số tiền trên được chứng minh bằng số dư tài khoản ngân hàng tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Bảo lãnh cam kết cung cấp vốn để đảm bảo thực hiện dự án của các tổ chức tài chính tín dụng, ngân hàng khi trúng đấu giá.

Về năng lực kinh nghiệm, tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể trong Quy chế đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá được xét duyệt vào ngày 1/8/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức kết hợp 2 hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng một đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng hai đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 4/8/2022.

Chuyên đề