(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

1/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

2/ Tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

- Tài sản bán đấu giá gồm: 194,59 ha (Một trăm chín bốn phẩy năm chín hecta) cây cao su thanh lý Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng được chia làm 02 gói.

Gói đấu số 01: Diện tích 95,56 ha, tổng số cây: 30.040 cây.

Giá khởi điểm: 24.161.060.704 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi ngàn, bảy trăm lẻ bốn đồng).

Vị trí:

+ Lô 96 - NT 6 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 54 - NT 9 tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 41 - NT Phú Riềng Đỏ, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô: 39; 41; 62; 67; 68; 68B - NT Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô: 20B; 28; 29; 36 - NT Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Gói đấu số 02: Diện tích 99,03 ha, tổng số cây: 33.601 cây.

Giá khởi điểm: 27.610.825.247 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm mười triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, hai trăm bốn mươi bảy đồng).

Vị trí:

+ Lô: 6B; 8B; 22B - NT 4 tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô: 49; 92; 92B; 110 - NT 6 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 49 - NT 9 tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 34 - NT Phú Riềng Đỏ, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô: 34; 34A - NT Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

3/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá.

3/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá.

4/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

5/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại phiên đấu giá.

- Thời gian bán, tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 26/01/2018, tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng hoặc tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 23/01/2018 đến ngày 25/01/2018, tại nơi trưng bày tài sản (tại các nông trường: 4, 6, 9, Phú Riềng Đỏ, Nghĩa Trung, Thọ Sơn).

- Khoản tiền đặt trước: 20% của giá trị tài sản đấu giá.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/gói/ hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 26/01/2018 (theo giờ hành chính) vào tài khoản của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

- Thời gian đấu giá: 09h00 phút ngày 30/01/2018.

- Địa điểm đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

b/ CMND, giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực;

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% trên giá khởi điểm của tài sản.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ /gói/ hs.

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Thông báo này đăng trên Báo Bình Phước ngày (Ngày 11/01/2018 và ngày 16/01/2018) và đồng thời được đăng tải trên Cục quản lý công sản website: http://taisancong.gov.vn; Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp:http://tuphap.binhphuoc.gov.vn.