(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 40 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư các công trình, giám sát, xây dựng, lắp đặt, bảo trì, ...

Vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 804.553 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 7.713.334.554 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      9.587 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     9.587 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:        

+Thời gian: 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 15/12/2017 đến ngày 25/12/2017

+ Địa điểm: Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 08/01/2018

Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 09/01/2018  ngày 11/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 16/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h15 ngày 16/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/01/2018 đến 16 giờ ngày 26/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 17/01/2018 đến ngày 19/01/2018