(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Tổng Công ty Mía đường II – CTCP

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất sản phẩm từ plastic; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; Sản xuất đường; Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; ....

Vốn điều lệ: 685.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 63.690.700 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 13/02/2018

Giá khởi điểm: 10.420 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 63.690.700 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 33.565.000 cổ phần

Ngày phát hành: 13/02/2018